SGK DA DEĞİŞİKLİK

SGK, Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararı
üzerine yașlılık aylığının bağlanmasına
yönelik tereddütleri gidermek için iki sayfalık
genelge yayımladı.
Yayımlanan kararla ilgili açıklamalarda
bulunan Milliyet Yazarı Cem Kılıç, “Bu
genelgeye göre emekli aylığı talebinde
bulunan sigortalıların sadece çalıștıkları ișten
ayrıldıktan sonra bu talepleri kabul edilecek.

Yani yașlılık aylığı bağlanabilmesi için 65 yaș
üstü bir çalıșanın ișinden ayrılması
gerekiyor.” ifadelerini kullandı. İște SGK’nın ,
Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararı üzerine
yayımladığı o genelge: “506 sayılı kanunun
ilgili maddesinde yer alan, “Bu maddede
belirtilen yașlılık aylıklarından
yararlanabilmek için sigortalının çalıștığı

ișten ayrılması ve yazılı istekte bulunması
șarttı” hükmü geçerli olup bu bent ile ilgili
herhangi bir iptal kararı verilmemiștir.
Öte yandan, 5510 sayılı Kanun’un 106’nci
maddesi ile 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 142 ve
143’üncü, ek 36’nci, geçici 20’nci, geçici

81’inci ve geçici 87’nci maddeleri hariç diğer
maddeleri yürürlükten kaldırılmıștır. Ayrıca,
5510 sayılı Kanun’un geçici maddeleri ile de
506 sayılı Kanun’un mülga 62’nci maddesine
herhangi bir atıf yapılmamıștır. Yine, 5510
sayılı Kanun’un 28’inci maddesinin
dokuzuncu fıkrasına göre yașlılık
aylıklarından yararlanabilmek için,
sigortalının çalıștığı isten ayrıldıktan sonra

yazılı istekte bulunması gerekmektedir. Buna
göre, Anayasa Mahkemesince iptal edilen
söz konusu ibarenin yer aldığı maddenin,
5510 sayılı Kanun’un 106’nci maddesi ile
yürürlükten kalkması ve 5510 sayılı
Kanun’un yürürlük tarihinden sonra yașlılık
aylığı talebinde bulunan sigortalıların, anılan
Kanun’un “Yașlılık sigortasından sağlanan
haklar ve yararlanma șartları” bașlıklı 28’inci
maddesinin dokuzuncu fıkrasına tabi

olmaları nedeniyle bu kapsamdakilerin
yașlılık aylıklarından yararlanabilmeleri için
çalıștıkları ișten ayrıldıktan sonra yazılı
istekte bulunma șartı aranmaktadır.”
Anayasa Mahkemesi SGK’dan yașlılık aylığı
alabilmek için ișten ayrılmayı öngören kuralı
alamamasının çalıșma hak ve hürriyetini ihlal
ettiğini savundu. Bașvuruyu değerlendiren
Yüksek Mahkeme kararında “sigortalı ișten
ayrılmadan pasif sigortalı statüsüne

geçirilebilir, prim ödemeleri de buna göre
düzenlenebilir” dedi. Yașlılık aylığı
almadığında sigortalının “söz konusu üç aylık
dönemi gelir elde etmeksizin geçirmek
zorunda kalacağına” vurgu yaptı. Olușan
mağduriyete dikkat çekti. Mahkeme, 65 yaș
üstü sigortalının, yașlılık aylığı almak için
ișten ayrılması kuralını orantılı bulmayıp,
iptaline karar vermiști. Ancak SGK yayınladığı
genelgeyle bu șartın iptal edilmediğini
bildirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir